Výkup starožitností a obrazov

Výkup starožitností je proces, ktorý začína odborným odhadom ceny predmetu. Oceňovanie starožitnosti je najpresnejšie v prípade, že vlastník predmetu môže priniesť svoju starožitnosť priamo na pobočku za odborníkom - odhacom. Ten si všíma rôzne poškodenia, opotrebenia starožitnosti, ktoré inak nemusia byť viditeľné.


Ocenienie starožitnosti je veľmi dôležité aj v prípade, že sa momentálne nechystáte vaše produkty predať. Ľudia často držia historické predmety po predkoch v domnení, že majú obrovskú hodnotu. Tá však nie je vždy taká ako by klient očakával. Naopak niekedy ľudia držia v domácnostiach starožitné predmety, ktoré majú veľkú hodnotu a bez povšimnutia ich denne obchádzajú. Riziko takéhoto držania spočíva v možnosti poškodenia predmetu a jeho opotrebenia, ak je vystavený nevhodným podmienkam. So starožitnosťami treba zachádzať vždy opatrne. Cena historického predmetu je totiž veľmi ovplyvnený jeho opotrebním a poškodením. Aj historicky cenný predmet môže úplne stratiť svoju hodnotu ak je výrazne poškodený.


Po odbornom odhade ceny starožitnosti je klientovi ponúknutá cena, ktorú môže prijať alebo odmietnuť... Výkupná cena starožitnosti teda neodráža vždy presne stanovenú katalógovú cenu ako si mnohí myslia. Odborník - výkupca starožitnosti sleduje aj aktuálny stav historického predmetu.  Každé poškodenie môže výrazne ovplyvniť výkupnú cenu predmetu. Pri niektorých predmetoch - mince, známky, odznaky, starožitný nábytok a pod., už nepatrné poškodenie môže znamenať ich úplné znehodnotenie.

 

 

 

Nájdete nás
Gorkého 12
Bratislava
tel: 0903 287 001
Otvorené
Pondelok
11:00 - 18:00
 
Utorok
11:00 - 18:00
 
Streda
11:00 - 18:00
 
Štvrtok
Zatvorené
 
Piatok
11:00 - 18:00
 
Sobota
Zatvorené
 
Nedeľa
Zatvorené